Satış Şart Ve Koşulları

1. İADE ŞARTLARI


1. Sahinleraydinlatma.com dan satın almış olduğunuz ürün kusurlu ya da ayıplı değil ise değişim ve iade talep edilemez. 

2. Sahinleraydinlatma.com fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişikliklere uğrayabilir. Artan veya azalan fiyatlardan dolayı firmamız hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmemektedir. 

3. Kullanım hatası veya ürün standartlarında var olmayan bir özellik için Sahinleraydinlatma.com sorumlu tutulamaz, değişim ve iade talep edilemez. 

4. Kargonun taşınması esnasında oluşabilecek hasarlardan Sahinleraydinlatma.com sorumlu değildir. 

5. Kargoya teslim edilmiş ürünler müşteri sorumluluğunda sevk edilir. Her türlü kargo ücreti ve hasarı alıcıya aittir.

6. Amacı dışında kullanılmış, deforme olmuş ürünlerin iadesi yoktur.

7. Kişiye özel üretimlerin kesinlikle iadesi yoktur.
 
8. İadeyi gerektiren şartların oluşması halinde, müşteri temsilcileri iade alamazlar. Ürün iade formu ve iade faturası ile teslim edilebilir. Fatura (iade faturası), yazar kasa fişi ile birlikte firmamızın satış yetkililerine başvurulması gerekmektedir. 

9. Ürün iadelerinin firmamız tarafından kabul edilmesi için kesinlikle iade formu doldurulması gerekmektedir. İade formunu info@sahinleraydinlatma.com dan temin edebilirsiniz.

 10. İade edilecek ürünün alıcısı bir vergi mükellefi ise, alıcının, ürün iadesi için iade faturası kesmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iadenin yapılması mümkün değildir.

11. Ürün kontrol edildikten sonra, iade için gerekli şartlar sağlanıyorsa, ilgili bölüm tarafından ürünün değişimi veya muhasebe servisimiz tarafından ödemenin iade işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Üyenin, kayıt yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

2. Sahinleraydinlatma.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerin kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin e-posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır, üye bildirim gönderilmemesini istemek hakkına sahiptir.

3. Sahinleraydinlatma.com un gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu durumda, Sahinleraydinlatma.com un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4. Üye, Sahinleraydinlatma.com internet sitesini hiçbir şekilde düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde de bulunamaz.

5. Sahinleraydinlatma.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Bu düşüncelerin Sahinleraydinlatma.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dolayısıyla hiçbir şekilde Sahinleraydinlatma.comun bir sorumluluğu yoktur.

 

3. ŞAHİNLER ELEKTRİK UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1- KONU

 İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgiliolarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvan: ŞAHİNLER ELEKTRİK VELİ KAĞAN ŞAHİN (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adres : Büyükhendek Cad. No:38 Şahinler Elektrik   Şişhane/İSTANBUL

Tel     : 0 (212) 249 1209 – 243 2982

Faks  : 0 (212) 245 4423

Email: info@sahinleraydinlatma.com

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

 Müşteri olarak www.sahinleraydinlatma.com alışveriş sitesine üye olan kişi, üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 4.5 – Web sitesi üzerinde tanıtımı ve satışı yapılan ürünlerden stoksuz çalışılan ürünler bulunmaktadır. Üretici ve/veya tedarikçi firma kaynaklı ürün temin edilememesi ya da sipariş teslimatı gecikmesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.

 4.6 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

 4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait KREDİ kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya FİNANS kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 4.8-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 4.9- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ürünün ayıplı ve hatalı olması durumunda (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Sahinleraydinlatma.com  işbu Sözleşmelerin şart ve koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder

Menu